Koło
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Suwałkach

Kronika 2005-2010

Dnia 29.05.2019 r. odbyła się konferencja popularnonaukowa z wystawą medyczna z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek. Brało w niej udział ponad 100 uczestników – Przedstawicieli Urzędu Miasta Suwałk, Zarządu Oddziału i Kół Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Prodziekan wraz z kadrą akademicką PWSZ, Duchowieństwa,  Dyrektorów, Dyrektorów ds. pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych, Oddziałowych, Instrumentariuszek, Kierowników i pracowników sterylizacji oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z placówek medycznych w Białegostoku, Hajnówki, Sejn, Sokółki i Suwałk, Sympatyków i Wspierających Koło.

Print Friendly, PDF & Email
Close Menu